top of page

FORELDRES RETTIGHETER

Hvilke rettigheter har foreldre i forhold til lærere og ledelsen i skole og barnehage? Hva står det om fritaksrett i Opplæringsloven? Hvilke rettigheter og plikter for foreldre finnes i andre lover?

1
2
bottom of page