top of page

FNs BARNEKONVENSJON m.m.

Det står en del om familie, foreldre og barn i flere internasjonale konvensjoner og erklæringer.Her finner du relevante avsnitt fra ulike dokumenter. Flere ressurser blir lagt ut etter hvert.

bottom of page