OM OSS

Hva er målet og hensikten med Foreldrenettverket? Hvem er nettverket beregnet for? Hvem står bak? Hva med økonomisk støtte og nyhetsbrev?