top of page

Foreldrenettverket.no: Hvem, hva, hvorfor?

Foreldrenettverket.no ble lansert offentlig 15. mai 2022, på datoen som FN hvert år markerer som den internasjonale familiedagen.


PRESENTASJONSBROSJYRE Klikk på bildet nedenfor og les en kort og konsis presentasjon av Foreldrenettverket.no i PDF-format. Last den gjerne ned og del den med andre digitalt eller i papirform.

Brosjyren er på to sider.


HOVEDMÅLSETTING Nettverkets viktigste målsetting er å informere, utruste og støtte foreldre i relasjon til det som skjer i norske barnehager og skoler (og også på andre arenaer) når det gjelder Pride-ideologi og skeiv teori.


Vi oppfordrer alle - både meningsfeller og meningsmotstandere - til å skille klart mellom ideologi og individ, mellom sak og person. Respekt, saklighet og vennlighet overfor meningsmotstandere er tre verdier vi ønsker å løfte høyt.


PRIDE?

Ordet Pride i navnet vårt er en samlebetegnelse for begreper som LHBT+, skeiv teori, moderne kjønnsideologi samt den radikale og omfattende kjønnsagendaen på alle samfunnsområder som henger sammen med disse begrepene.


INITIATIVTAKERE Foreldrenettverket.no er startet opp av foreldre (og noen besteforeldre) fra ulike sammenhenger - og fra hele landet - som er kritiske til den dominansen Pride-ideologien og skeiv teori har fått i stadig flere barnehager og skoler. De ønsker å bidra til en mer vitenskapelig og mindre ideologisk undervisning om kjønn og seksualitet.


Initiativtakerne har et kristent livssyn, men alle uansett livssyn er velkomne til å bruke ressursene på nettstedet, og eventuelt delta i en lokal foreldregruppe. Vi argumenterer først og fremst allment, og nettverket er positiv til samarbeid med alle som er enige i nettverkets målsetting.


En bredt sammensatt arbeidsgruppe har jobbet med utforming av nettverkets og nettsidens innhold og mål.


PROSJEKTGRUPPA

Prosjektgruppa består både av personer som har deltatt siden starten av arbeidet med å utforme nettverket, samt av personer som har kommet til i sluttfasen. Alle i prosjektgruppa representerer bare seg selv i gruppa. De er ikke representanter for andre enheter. Ingen i Prosjektgruppa står ansvarlig for det andre i Prosjektgruppa eventuelt uttaler seg om offentlig.


Prosjektgruppa består av følgende personer:


- Kåre Skuland, Oslo (Pressekontakt) - Peter Risholm, Oslo (Pressekontakt)

- Einar Helgaas, Bergen (Pressekontakt)

- Randi Anita Helvig, Tau

- Isabel Hillestad, Bærum

- Tone-Lise Frantzen, Bergen

- Geir Johannessen, Kristiansand - Truls Lohne, Søgne - Dag Eriksen & Annette Klingenberg Eriksen, Fevik


Foreldrenettverket - Brosjyren, endelig versjon
.pdf
Last ned PDF • 256KB

MÅLGRUPPE Foreldrenettverket.no er for deg som mener at en biologisk forståelse av kjønn må ligge til grunn for undervisningen i skoler og barnehager. Her på nettstedet vårt finner du aktuell informasjon og matnyttige ressurser som kan hjelpe deg til å være med og påvirke dine barns skole/barnehage og ditt lokalmiljø.


LOKALE GRUPPER Vi oppfordrer foreldre til å finne sammen og danne lokale grupper som møtes ved behov for å dele kunnskap og erfaringer, og for å støtte hverandre i eventuelle initiativ overfor ledelsen i skoler og barnehager. - Se artikkelen Hva du kan gjøre alene og sammen med andre.


Hver lokale gruppe er 100 prosent selvstendig og selvgående, og de mottar ingen instrukser eller påbud de må følge. De lokale gruppene er fri til å organiserer seg akkurat som de måtte ønske. Vi som står bak nettstedet, bistår imidlertid gjerne med råd og dåd og ressurser. Dessuten vil vi prøve å koordinere regionale og nasjonale tiltak, når dette er ønskelig.


INNSPILL?

Har du innspill og forslag til nettstedet?

  • Har du/dere erfaringer som kan være nyttige for andre?

  • Er det noe du savner, eller som vi bør ha mer stoff om?

  • Er det noe som er feil, uheldig eller som kommuniserer dårlig?

  • Har du forslag til nyttige linker eller artikler?

Send gjerne en e-post med dine synspunkter og innspill til info@foreldrenettverket.no

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page