top of page

Hva du kan gjøre - alene og sammen med andre

Her finner du en rekke forslag til hvordan du kan bety en forskjell i den utviklingen som nå skjer i skoler og barnehager.Hva kan du gjøre?

Foreldrenettverket.no oppmuntrer og støtter lokale initiativ og tiltak rundt om i landet. Her er noen eksempler på hva du kan gjøre – til informasjon og inspirasjon, til samtale og handling.


Individuelle initiativ:

■ Snakk med foreldre til barn på skolen eller i barnehagen, i idrettslaget, i speideren, i en forening, i en menighet, e.l. Del relevant stoff i lærebøker og barnehagebøker angående kjønn, seksualitet og kjønnsidentitet. Se eksempler og dokumentasjon angående dette i menyen «Skolebøker» på dette nettstedet.

■ Invitér interesserte foreldre til å bli med i en foreldregruppe, eller start en ny.

■ Send inn egne erfaringer til post@foreldrenettverket.no.

■ Del tematikken med lederne der du er medlem, f.eks. i menighet eller forening.

■ Besøk Foreldrenettverket.no regelmessig og meld deg på nyhetsbrevet.

■ Skriv et brev til rektor eller barnehagestyrer. Se eksempler på brev her.


Dann en foreldregruppe med 2-3 eller flere personer:

■ Gjør dere kjent med innholdet i lærebøkene i Samfunnsfag, Naturfag og KRLE.

■ Samtal om relevante artikler på nettstedet Foreldrenettverket.no.

■ Be om et møte med lærer, rektor og/eller barnehagestyrer for å bli orientert om temauker (f.eks. Uke 6), tidspunkt for kjønnsundervisning, hvem som skal

gi den, hva elevene skal lære, fritak og alternative opplegg, osv. Fortell saklig og vennlig hva dere opplever problematisk, still spørsmål og be om råd.

■ Drøft mulige tiltak i forbindelse med Pride-uker e.l. – f.eks. felles barnepass

av barn som foreldrene vil ta ut av skolen eller barnehagen i den aktuelle uken.

■ Skriv et fellesbrev til skolens eller barnehagens ledelse og/eller FAU,

eller ta opp tematikken på et foreldremøte e.l.

■ Planlegg en felles henvendelse om fritak fra undervisning og aktiviteter på grunnlag av Opplæringsloven § 2, 3 a.

■ Søk kontakt med liknende grupper og engasjerte foreldre andre steder.

■ Opprett eventuelt en Facebook- eller WhatsApp-gruppe for å dele info, ideer og planer.

■ Del erfaringer, støtt og oppmuntre hverandre.


Teksten ovenfor er en lett bearbeidet utgave av side 2 i info-brosjyren om Foreldrenettverket.no. Den ligger som en PDF-fil i menyen "Om Foreldrenettverket".

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page