top of page

Visjonen og verdigrunnlaget til Foreldrenettverket.no

VISJONEN

Nettverkets visjon er å promotere og bidra til organisering av lokal, regional og nasjonal kunnskapsformidling og støtte til foreldre og andre som er uenige i Pride-markeringer og moderne kjønnsideologi i norske barnehager og grunnskoler, og som reserverer seg mot at deres barn må delta i slik undervisning eller markeringer for dette.

VERDIGRUNNLAGET

Nettverkets verdigrunnlag har som utgangspunkt den biologiske og vitenskaepelige definisjonen av kjønn og mor-far-barn-relasjonens særstilling. Vi anser det biologiske prinsipp og barns rettigheter i tråd med FNs Barnekonvensjon som normgivende.


Nettverket vil aktivt forsvare og fremme foreldreretten, samvittighetsfriheten, ytringsfriheten og livssynsfriheten. Vi vil argumentere for at barnehager og offentlige grunnskoler ikke skal være en arena for den politiske og ideologiske agendaen som ønsker å promotere skeiv teori, oppløsning av tokjønns-paradigmet, kjønnsmangfold, flytende kjønn, Rosa kompetanse og Pride-markeringer.


Denne agendaen fører til en uheldig ensretting, den krenker foreldreretten og den bidrar til å marginalisere og fremmedgjøre foreldre og barn som har andre verdier og overbevisninger.


Nettverkets verdigrunnlag bygger på det kristne livssynet, men alle som er positive til nettverkets målsetting, er velkomne til å delta i lokale nettverk, motta nyhetsbrevet og bruke ressursene på nettstedet – uavhengig av om de deler det kristne livssynet eller ikke.


MÅLGRUPPE OG MÅLSETTING

Nettverkets overordnede målsetting er å koordinere støtte, veiledning, erfaringsdeling og nyttige redskaper til foreldre i forbindelse med Pride-markeringer, kjønnsforvirrende stoff i lærebøker og undervisning, og andre utslag av skeiv teori i barnehager og grunnskoler.Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page