top of page

Særdeles viktige artikler på norsk

Ressurser til kunnskap og frimodighet

Nedenfor har vi samlet noen svært viktige artikler som viser at Pride-ideologiens inntog i grunnskolens lærebøker og undervisning er et uvitenskapelig, uansvarlig og risikofylt prosjekt som etter all sannsynlighet vil skape store problemer for tusenvis av barn og unge.


Noen av artiklene handler om undervisning og påvirkning i skoler og barnehager. Andre har fokus på barns og unges utvikling, eller på biologiske realiteter. Alle gir viktig kunnskap, forståelse og oversikt over drivkreftene, prosessene, argumentene og aktørene.


Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page