top of page

Pride-budskapets uholdbare kjønnsteorier

Budskapet fra LHBT+-ideologien er på full fart inn i norske skolebøker og i grunnskolens undervisning.


Alle norske barn skal fra nå av læres opp i uvitenskapelige påstander om "kjønnsmangfold", "flytende kjønn", selvvalgt kjønn, "kjønn som et spektrum", dusinvis av følelsesbaserte "kjønnsidentiteter", "født i feil kropp", "kjønnsskifte", og et såkalt "indre kjønn" basert på subjektive følelser, opplevelser og preferanser.


Alt dette skal nå doseres uten naturvitenskapelig metode og evidens, og fristilt fra biologi og legevitenskap, gener og kromosomer.


Usannheter basert på pseudo-vitenskap og Queer Theory, bevisst språkmanipulering og språkforvirring er kort sagt i ferd med å bli pensum i den norske grunnskolen.


Dersom noen mener at vi overdriver, anbefaler vi å ta en titt på eksemplene fra norske skolebøker som ligger i menyen "Skolebøker" på dette nettstedet.


At denne oppsiktsvekkende utviklingen skjer i en tid der skolen vektlegger kritisk tenkning, kildekritikk og vitenskapelig tilnærming, er paradoksalt og en gedigen selvmotsigelse.


Hvorfor skal skeiv teori og Pride-ideologi være unntatt kravet om kritisk tenkning og vitenskapelige metoder? Gjelder ikke Opplæringsloven i møte med kjønnstematikken?


Bør ikke normkritikk også rettes mot Pride-ideologien og dens agenda?


§ 1-1 i Opplæringsloven er skolens og undervisningens formålsparagraf. Der står det:


"Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.


Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.


Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.


Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte." (Vår utheving)


Ressurser til kunnskap og frimodighet

Nedenfor har vi samlet en del viktige artikler som viser at Pride-ideologiens inntog i grunnskolens lærebøker og undervisning er et uansvarlig og risikofylt prosjekt for svært mange barn og unge.


Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page