top of page

"Rosa kompetanse skole"

Bli kjent med undervisningsopplegget som alle lærere i grunnskolen får tilbud om fra Foreningen FRI.

Det finnes urovekkende og kontroversielt stoff på mange av de 30 sidene i heftet. Rådene som lærerne får på side 19 i heftet, oppsummerer hovedbudskapet i de forskjellige øvelsene, elevspørsmålene og lærertipsene:


"Oppmuntre elevene til at når de skal svare på spørsmål, kan de skrive «de fleste jenter ...»/«de fleste gutter ...» for å unngå at elevene fremstiller svarene som at alle gutter for eksempel har penis. Bevisstgjør elevene på at kropp og kjønn kan handle om forskjellige ting. Fortell gjerne elevene at ikke alle er jenter eller gutter, og at setningen «Gutter, jenter og andre kjønn» gjerne kan brukes."


Les mer om "Rosa kompetanse skole" på Foreningen FRIs nettsider.


Her finner du en presentasjon av alle de forskjellige kursene i "Rosa kompetanse": https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/


En ressurs som inneholder mye stoff om "kjønns- og seksualitetsmangfold" blant

barn og unge er "Rosa kompetanses nettressurs om LHBT i barnevernet".


I Ressurser på menyen "Rosa kompetanse" ligger det for øvrig en rekke kurs og linker til diverse organisasjoner.


Til informasjon nevner vi at alle kurs i "Rosa kompetanse" blir fullfinansiert av offentlige etater og direktorater. Dette er en særbehandling som nesten ingen andre private interesseorganisasjoner nyter godt av.


Siste innlegg

Se alle
bottom of page