top of page

Navnet og profilen

NAVNET Foreldrenettverket: Vi er ingen sentralstyrt organisasjon, men består av små lokale grupper rundt om i Norge. Deltakerne i nettverket er foreldre med barn i skole og barnehage som ønsker å dele erfaringer, utruste og støtte hverandre på ulike måter i møte med undervisning og påvirkning som bryter med det de ønsker for barna sine.


Barn: Vårt krystallklare fokus er på barn, foreldre og barnehager/skoler. Foreldrenettverket har ingen felles og offentlig mening om spørsmål som handler om voksnes livssituasjon, valg og prioriteringer.


Pride: I Foreldrenettverkets kommunikasjon er ordet Pride tilnærmet synonymt med LHBT+, skeiv teori og moderne kjønnsideologi. Pride-ideologien og Pride-agendaen frontes av mange aktører, men "FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold" er den mest kjente aktøren. Vi oppfordrer alle -- både meningsfeller og meningsmotstandere -- til å skille klart mellom ideologi og individ, mellom sak og person. Respekt, saklighet og vennlighet er tre verdier vi holder høyt.


Foreldreretten: Foreldres rett og mandat til å oppdra sine barn til å bli trygge og harmoniske mennesker, og verne dem mot negative påvirkninger, er noe vi proklamerer og forsvarer.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page