top of page

Et stort, livssynsmessig og demokratisk problem


I så kontroversielle temaer som kjønn, kropp, kjønnsidentitet og skeiv teori er det dypt problematisk at alle norske barn og foreldre er prisgitt lærebokforfatternes og forlagenes ideologi, virkelighetsforståelse og agendaer.


Hva skal de foreldrene gjøre som av dyp overbevisning ikke ønsker at barna deres gjennom hele grunnskolen skal bli påtvunget en uvitenskapelig og uholdbar undervisning om kjønn, kropp, seksualitet og kjønn basert på skeiv teori? For mange foreldre kan dette bli en utfordring og et problem med store ringvirkninger på flere nivåer.


Er det ikke et alvorlig demokratisk problem hvis en viktig del av grunnskolens undervisning kolliderer med ønsket og overbevisningen til titusenvis av foreldre -- ja, kanskje hundretusenvis? Hva med Artikkel 26.3 i FNs Menneskerettighetserklæring: "Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få."


Har staten, lærebokforfattere og forlagene rett og mandat til å overkjøre norske foreldres samvittighet og overbevisning i spørsmål som dreier seg om deres barns syn på kjønn, kropp, identitet og seksualitet?

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page