top of page

Hva står det i skolebøkene om kjønn og seksualitet?

Noen eksempler fra tre av Aschehougs lærebøker for grunnskolen.


Solaris 3-4, Aschehougs lærebok i Naturfag for 3.-4. klasse i grunnskolen.

Basert på Læreplanen 2020 blir nå nye lærebøker i ulike fag tatt i bruk på stadig flere skoler. Dette gjelder både fysiske bøker og digitale bøker. De største forlagene har utgitt det meste i de fleste fag, men det er fremdeles noen lærebøker og lærerveiledninger som ikke er ferdigstilt.


For første gang er begrepet "kjønnsidentitet" innført i skolens læreplaner. Dette åpner opp for et mylder av andre begreper som "født i feil kropp", "ikke-binær", "transperson", "kjønnsmangfold", «alle kjønn» osv. Fordi Læreplanen er utformet med vide, åpne og generelle mål, er det mye man kan introdusere i forbindelse med begrepet "kjønnsidentitet". Læreplanen går nemlig ikke i detalj på hva som skal læres i forbindelse med dette.

Agenda 5, Aschehougs lærebok i Samfunnsfag for 5. klasse

Ettersom det ikke lenger finnes noen offentlig kvalitetssikring av innholdet i norske lærebøker, er det opp til lærebokforfatterne og forlagene hvordan kjønn, kropp, identitet og seksualitet blir formidlet til elevene. Er dette faglig og demokratisk forsvarlig i så komplekse og kontroversielle temaer?


Mange foreldre vil oppleve budskapet i bøkene som opprørende, også fordi motforestillinger og problematiseringer (så langt vi har verifisert), ser ut til å være helt fraværende – både i elevenes bøker og i lærerveiledningene. I stedet for at elevene – i tråd med Læreplanen og Opplæringsloven – skal reflektere, vurdere og bruke en vitenskapelig og kritisk metode, har stoffet om kjønn i lærebøkene en oppsiktsvekkende slagside: Skeiv teori, normkritikk, kjønnsmangfold, flytende kjønn m.m. blir presentert som selvsagte sannheter uten motforestillinger, problematiseringer og alternative synspunkter.

Agenda 5, Aschehougs lærebok i Samfunnsfag for 5. klasse i grunnskolen.

Det er for øvrig tankevekkende at en av forfatterne bak bøkene Arena 5 og Arena 6, tidligere har vært nestleder i LLH (nå: "FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold").


Tankevekkende er det også at de tre unge menneskene som forteller om seg selv i utdraget fra Arena 5 ovenfor, har nær tilknytning til Foreningen FRI.


De tre store forlagene som utgir skolebøker i de fleste fag, er Aschehoug, Gyldendal og Damm Cappelen. Om ikke lenge legger vi også ut eksempler og dokumentasjon fra de andre forlagene.

Agenda 6, Aschehougs lærebok i Samfunnsfag for 6. klasse i grunnskolen.

Foreldrenettverket kommer til å følge opp hva som blir kommunisert i skolens nye lærebøker og lærerveiledninger. Det oppfordrer vi også alle foreldre til å gjøre. Gjør deg godt kjent med innholdet i skolebøkene som barna dine bruker – både på papir og digitalt.


Etter hvert vil vi informere atskillig mer omfattende om stoff som foreldre har grunn til å være obs på – og eventuelt protestere mot overfor rektor, skolepolitikere, forlag, departementet og Utdanningsdirektoratet.


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page