top of page

Rettigheter for lærere og andre arbeidstakere

På denne siden vil vi etter hvert legge ut viktige tekster som forklarer hvilke juridiske rettigheter arbeidstakere har på grunnlag av norsk og lovgivning og internasjonale konvensjoner og traktater relatert til ytringsfrihet, samvittighetsfrihet og livssynsfrihet.


Her er to nyttige og viktige tekster som Verdialliansen.no har publisert:


Pride og samvittighetsfrihet i arbeidsforhold

https://verdialliansen.no/pride-og-samvittighetsfrihet-i-arbeidsforhold/


Regnbue, Prideprofileringer og samvittighetsfrihet for arbeidstakere

https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2021/06/ARBEIDSTILSYNET-SAMVITTIGHETSFRIHET-190621.pdf
Siste innlegg

Se alle
bottom of page