top of page

Har politikerne tenkt over konsekvensene av postmoderne kjønnsteori i lovverk og læreplan?

Den er usedvanlig interessant, informativ og inspirerende.

Spre gjerne artikkelen på Facebook eller Twitter, i e-poster eller via andre kanaler.


https://subjekt.no/2022/09/06/har-politikerne-tenkt-over-konsekvensene-av-postmoderne-kjonnsteori-i-lovverk-og-laereplan/
Siste innlegg

Se alle
bottom of page