top of page

Bufdir: LHBT + skole = sant

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er en av de viktigste aktørene i promoteringen av LHBT+-politikk på ulike samfunnsarenaer - også i skoler. På nettsidene sine skriver Bufdir at de ønsker å være "en pådriver for lhbtiq-perspektivet i utvikling av ny politikk".


Adressene www.lhbt.no og www.bufdir.no/lhbt leder til Bufdirs fyldige temasider om tematikken. Budskapet og agendaen likner til forveksling på det som blir frontet av Foreningen FRI, Sex og politikk m.fl.


LHBT i SKOLEN

Bufdir har en egen meny på sine nettsider kalt "LHBT + skole = sant". Her får lærere råd og tips om hvordan de kan (og bør) ha et tydelig LHBT-perspektiv i undervisningen sin.


Lærere får bl.a. disse rådene av Bufdir:

"Du kan som lærar enkelt inkludere lhbt-tematikk i undervisninga, til dømes ved:

  • å bruke to pappaer i eit praktisk reknestykke frå familiekvardagen.

  • at norskstiloppgåva kan vere å skrive i eit kjønnsnøytralt språk.

  • at eit bilete av ein transperson kan illustrere kjønnsroller.

  • å la lhbt-tematikk vere ein del av undervisninga i historie, kultur og litteratur.

  • å melde dykk på undervisningsprogrammet «Uke 6», som er eit lhbt-inkluderande undervisningsprogram om seksualitet, publisert av organisasjonen Sex og politikk."

På slutten av temasiden "LHBT + skole = sant" anbefaler Bufdir materiell fra disse organisasjonene for å øke kompetansen på LHBT:


For lærarar og skuleleiarar

For elevar

- - - - - - - - - - - - -Siste innlegg

Se alle
bottom of page