top of page

Nyttige småhefter og ressurser

Genspect.org er nettstedet til en internasjonal gruppe av fagfolk som ønsker å bidra til at foreldre og familie, lærere og helsepersonell på en god måte kan hjelpe barn og ungdom som sliter med kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og identitet.


Fagfolkene har publisert 9 små hefter i PDF-format som gratis kan lastes ned og skrives ut. De fleste heftene er på 10-12 sider, lettleste, lærerike og konkrete. Heftene inneholder også mange linker til viktig og oppdatert dokumentasjon. Her er noen av de meste relevante heftene:

Ved å klikke seg inn på de ulike menyene på Genspect.org finner man lett fram til flere interessante og nyttige ressurser, f.eks. denne pedagogiske og barnevennlige framstillingen av Personlighet, Identitet, Kjønnsuttrykk, Biologisk kjønn og Seksuell orientering. (Illustrasjonen ligger her på nettstedet.)


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page